Asu No Yoichi: Complete Box Set (DVD)

SKU
9555329230580
$12.99
Out of stock

Number of Discs : 1
Episodes : 1-12 End
Dialogue / Language : Japanese
Subtitles : English
Director : Rion Kujo
Regions Coding : All code, Region Free

A boy swordsman, Yoichi and his father stays in mountain training for his descent from the mountain. Yoichi comes to the city to lodge and stay with 4 beautiful sisters. A new more severe "training" regiment awaits him.

 

Asu No Yoichi:

 • 1. samurai kuru !
 • 2. youkoso tsubasa taka
 • 3. nui darasugoindesu
 • 4. chihayaburuchihaya
 • 5. deuto shiyouze !
 • 6. wassan kuru !
 • 7. sukumizu shirosuku separeuto
 • 8. ano toki kun ha waru katta
 • 9. ton de hi niiru natsumatsuri
 • 10. hitou de shitou !
 • 11. ibukisanhamorattayo
 • 12. asuno yo ichi !

 

Need a hand?